vážené a milé běžkyně, vážení a milí běžci,

dovolte mi, abych touto cestou poděkoval zejména vám – sportovním nadšencům, kteří jste se našeho prvního ročníku akce běh kolem světa v tak hojném počtu zúčastnili.

děkuji i sponzorům, bez nichž byste si nemohli odnést ceny, jaké jste dostali a bez nichž by se závod v podstatě vůbec nemohl konat.

děkuji panu starostovi města třeboň – jiřímu houdkovi, za jeho aktivní a vstřícný přístup při řešení všech našich požadavků a potřeb.

děkuji strážníkům městské policie třeboň v čele s vladimírem školkou, za zajištění vaší bezpečnosti při běhu po místních komunikacích.

a v neposlední řadě děkuji i všem dobrovolníkům, kteří pro vás celou akci zajišťovali a starali se o vaše pohodlí a bezpečí.

těším se na vás v sobotu 14. září 2013!