vážené běžkyně, vážení běžci,

 • běh kolem světa těm z vás, které a kteří jste vyplnili dotazník po závodě mnohokrát děkuje za poskytnutou zpětnou vazbu

 

 • běh kolem světa si z vašich odpovědí, postřehů a připomínek vezmi náležité poučení a do soboty 7. září 2019 se je pokusí realizovat.

 

o   přesto musí reagovat následovně:

 

 • běh kolem světa bude i nadále vyhlašovat kategorie po 5ti letech. tím se liší od naprosté většiny ostatních závodů a dává tak šanci více závodnicím a závodníkům stanou na bedně

 

 • běh kolem světa má značené kilometry a ne že ne!

 

o   čísla označující jednotlivé kilometry jsou stříkána oranžovou nebo červenou barvou na stromech podél trati s výjimkou druhého kilometru

o   značení je sestupné – nejprve tedy vidíte číslo 11 (na silnici vedoucí po hrázi rybníka svět, poté číslici 10 (na hrázi rybníka svět) a tak dále a tak dále…

 

 • běh kolem světa již přede dvěma roky převedl soutěže dětí na běh o sluneční pohár, který se koná vždy poslední úterý v květnu – příští rok tedy v úterý 28. května 2019

 

 • běh kolem světa zabezpečil dostatečné množství vody přesně tak, jak bylo uvedeno v propozicích. jediné, co došlo, byl sponzorský iontový nápoj, kterého skutečně bylo omezené množství

 

 • běh kolem světa rozdal v cíli medaile všem. nejdříve, v souladu s propozicemi těm, kteří se na běh kolem světaregistrovali on-line a posléze i těm zbývajícím. podmínkou ovšem bylo vydržet do konce vyhlašování výsledků, kdy se ty zbylé medaile rozdávaly…

 

běh kolem světa se na vás těší v sobotu 7. září 2019!


vážená běžkyně, vážený běžče,

děkujeme za tvou letošní účast na běhu kolem světa a těšíme se na tebe zase za rok – v sobotu 7. září 2019.

diplomy a výsledky z běhu kolem světa 2018 najdete zde 


vážená běžkyně, vážený běžče,

· běh kolem světa se běží už zítra – v sobotu 8. září 2018. startujeme v 15:15

· běh kolem světa otevírá prezenci ve 13:00 a končí prezenci v 15:00. nezapomeň si vzít s sebou potvrzující email!!!

· běh kolem světa je řádně nahlášen všem složkám integrovaného záchranného systému

· běh kolem světa se koná pod dohledem a za spolupráce s městskou policií třeboň, o tvou bezpečnost tak bude postaráno

· běh kolem světa má od meteorologů slíbeno krásné slunečné počasí


vážená běžkyně, vážený běžče,

· běh kolem světa se koná už za 5 dní – v sobotu 8. září 2018. startujeme v 15:15

· běh kolem světa ti umožní on-line registraci už jen do 5. září 2018, http://behkolemsveta.cz/rok-2018/registrace/ (poté už jen na místě a za víc!!!)

· běh kolem světa zkontroloval předpověď počasí a má být teplo – kolem 20°C a drobně poprchávat. ale to se ještě jistě změní


vážená běžkyně, vážený běžče,

· běh kolem světa se koná už za deset dní – v sobotu 8. září 2018. startujeme v 15:15

· běh kolem světa má už přes 200 registrovaných závodnic a závodníků. kapacita závodu se tak pomalu naplňuje

· běh kolem světa ti umožní on-line registraci do 5. září 2018, poté už jen a pouze na místě a za víc… proto neváhej a přihlas se zde: http://behkolemsveta.cz/rok-2018/registrace/

· běh kolem světa je součástí jihočeského běžeckého poháru

· běh kolem světa je podporován samotným městem třeboň

tak ať ti to běží!


vážená běžkyně, vážený běžče,

· běh kolem světa by bez svých partnerů a sponzorů neexistoval. níže představujeme ty nejdůležitější:

o město třeboň

o hotel svět

o hotel zlatá hvězda

o pivovar regent

o rybářství třeboň

o trebonsko.cz

· běh kolem světa doporučuje online registraci zde http://behkolemsveta.cz/rok-2018/registrace/ – pouze takto registrovaní mají nárok na své osobní číslo – nezaměňovat s číslem na přání, osobní číslo je číslo se tvým jménem

· běh kolem světa právě ukončil přidělování čísel na přání. pokud jsi to nestihl/a letos, budeš mít šanci zase za rok


vážená běžkyně, vážený běžče,

 • běh kolem světa ti přeje krásné a pohodové léto plné skvělých závodů a ještě lepších tréninkových zážitků

 

 • běh kolem světa letos opět vyhlašuje soutěž týmů. pozor, tým nemusí být to samé, co oddíl, jaký případně reprezentuješ…

 

o   tým má minimálně 4 členky nebo členy. maximální počet členů týmu není omezen

o   sčítají se časy jednotlivých členek a členů týmu a dělí se jejich počtem

o   tak vznikne průměrný čas týmu podle něhož se sestaví výsledné pořadí týmů

o   název týmu zadejte při registraci – pozor na správný název týmu (např. „roboti“ versus „roboty“) ať to všichni členové týmu zadávají stejně!


 • běh kolem světa se koná v sobotu 8. září 2018 v 15:15

běh kolem světa za jednoho ze svých nejdůležitějších partnerů považuje hotel svět, který nám poskytuje zázemí v podobě šaten, skladu, toalet a ubytování

hotel svět se pod novým majitelem a novým managementem změnil z „provinčního ubytování a kraji města“ v plnohodnotný hotelový komplex, jenž dokázal využít své výjimečné polohy na začátku lázeňského parku na břehu nejznámějšího třeboňského rybníka, kolem něhož se koná náš závod běh kolem světa

hotel svět, zejména jeho výše zmíněná poloha a jeho vybavení jej předurčují k široké paletě zaměření na rozličné druhy pobytů – individuální pobyty, skupinové pobyty, rekreační pobyty, relaxační pobyty, wellness pobyty, léčebné pobyty, ale také na semináře, sportovní soustředění, pracovní jednání a firemní akce s využitím bohaté nabídky služeb a volnočasových aktivit v blízkém okolí

hotel světhttps://www.hotelsvet.com

běh kolem světa doporučuje online registraci zde http://behkolemsveta.cz/rok-2018/registrace/  – pouze takto registrovaní mají nárok na své osobní číslo

běh kolem světa se koná v sobotu 8. září 2018 v 15:15


vážená běžkyně, vážený běžče,

 • běh kolem světa ti umožní vybrat si číslo na přání
  • mužům čísla od 2 do 200
  • ženám od 202 do 300
  • proto se rychle registruj na www.behkolemsveta.cz a napiš nám, jaké číslo si přeješ. platí, že kdo dřív přijde…

těšíme se na tebe!


vážená běžkyně, vážený běžče,

 • běh kolem světa má pro tebe skvělou zprávu!!!
 • běh kolem světa letos všem on-line přihlášeným do pátku 17. srpna 2018 do 20:00 vyrobí osobní startovní číslo se jménem

  • toto číslo se tak stane tvým osobním majetkem a zůstane ti na památku
  • zájemcům přidělíme i číslo na přání – platí, kdo dřív přijde, ten dřív mele
   • mužům čísla od 2 do 200, ženám od 202 do 300 (jedničky jsou rezervovány loňským vítězkám a vítězům)

 

 • běh kolem světa se koná v sobotu 8. září 2018 v 15:15

 • běh kolem světa se koná už v sobotu 8. září 2018 v 15:15

 

 

 • běh kolem světa v rámci gdpr dlouhodobě uchovává tyto informace:
  • tvé jméno a příjmení – to abychom věděli, s kým máme tu čest. navíc tě bez těchto údajů nemůžeme registrovat do závodu…
  • tvé datum narození – to abychom věděli, do jaké věkové kategorie patříš (a tady opravdu nestačí jen ročník, protože věková kategorie se počítá ke dni konání závodu)
  • tvůj email a/nebo kontaktní telefon – to abychom tě mohli informovat o novinkách či změnách

 

 • běh kolem světa v rámci gdpr krátkodobě uchovává tyto informace:
  • tvůj sportovní oddíl, reprezentuješ-li nějaký
  • tvůj účastnický tým, jsi-li součástí nějakého takového týmu

 

 • běh kolem světa v rámci gdpr pověřil pavla klejnu jako osobu zodpovědnou za bezpečné uchování tvých osobních údajů

 

pokud si nepřeješ aby běh kolem světa uchovával tvé výše uvedené údaje, napiš nám to.

těšíme se na tebe v sobotu 8. září 2018 v třeboni


závod se koná pod záštitou starostky města třeboně terezie jenisové

– v pondělí 9. dubna 2018 jsme pro vás spustili výhodné on-line registrace

– a máme super novinku! letos každý, kdo se přihlásí online, dostane v cíli medaili. a nebude to medaile ledasjaká! nechte se překvapit