běh kolem světa

běh kolem světa
2. září 2023

závod se koná pod záštitou starosty města třeboně jana váni

Třeboň je městem, které se může pochlubit úchvatnou přírodou, nádhernými památkami, dobrým jídlem a pitím, ale hlavně – atmosférou, která nadchne každého.

Stitched Panorama

Počátky města sahají asi do poloviny 13. století, kdy na jedné ze stezek procházejících širokým pohraničním hvozdem vznikla malá osada či snad jen dvorec.

Největšího rozmachu dosáhla Třeboň v 16. a na počátku 17. století, zejména za vlády posledních dvou Rožmberků, bratří Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Nová slibná éra budování a rozkvětu nastala postavením Jakuba Krčína z Jelčan do čela všeho rožmberského podnikání.

Díla rybníkářů, kteří významně přetvořili krajinu, obdivujeme dodnes. Právě rybniční soustavy Třeboňska lákají tisíce turistů, převážně milovníků pěší a cykloturistiky. Příznivci památek obdivují zdejší státní zámek, kláštěr, kostel sv. Jiljí a panny Marie královny, či malebné náměstí s měšťanskými domy a další pamětihodnosti.

V Třeboni se nachází jeden z nejstarších pivovarů na světě. Pivo se v tomto malebném jihočeském městě vaří už od roku 1379. Třeboň je nejen historickým městem, ale je i městem kulturním, o čemž svědčí bohatá kulturní nabídka nejenom v době letní sezóny.

klejna - oficiální fotka třebobě - zámek - nádvoří

Především je pak Třeboň městem lázeňským. Třeboňská pánev je jedním z nejbohatších nalezišť rašeliny a slatiny u nás. Slatina má blahodárné účinky na lidské tělo a jejích vlastností se využívá v lázeňství již celou řadu let. Právě na tomto přírodním zdroji je založena zdejší lázeňská tradice.

Novodobá tradice zdejšího lázeňství je spojena především s učitelem, měšťanem i hybatelem společenského života Václavem Huckem. Ten v květnu 1883 otevřel u Zlaté stoky nové lázně. Na myšlenku ho údajně přivedla jeho dcera Berta, kterou inspiroval pobyt v západočeských lázeňských městech. Její jméno nese starší ze dvou třeboňských lázeňských domů dodnes – Bertiny lázně. v roce 1975 byly do provozu uvedeny lázně Aurora. Oba lázeňské domy jsou dnes 100% majetkem města.

Lázně, které nedávno oslavily 130. výročí, nabízejí jak léčebné pobyty, tak wellness a relaxaci.

Jitka Bednářová, tisková mluvčí města Třeboně